Projektplanering: Stenkoll på helheten

Planera och få översikt på dina projekt

I Bygglet planerar du enkelt in dina projekt i tiden med hjälp av projektplaneringen. Kalenderfunktionen ger dig snabbt överblick över pågående och kommande projekt. Du kan bla: 

  • lätt få överblick kring status i samtliga projekt och hur det ser ut framåt gällande såväl tid som resurser
  • enkelt både planera dina projekt, samt genomföra ändringar genom smidig funktionalitet som hänger ihop med resursplaneringen
  • planera in delmoment så att du får överblick över beroenden och den kritiska linjen, det vill säga de uppgifter som måste vara utförda vid bestämda datum för att inte hela projektet ska fördröjas.

Fördelar med projektplanering

Det finns många fördelar med projektplaneringen i Bygglet. Här är de viktigaste:

  • God översikt över orderstock samt hur projekten och resurser är planerade i förhållande till varandra så att du vet hur nya arbeten kan planeras in vid förfrågan
  • Snabb översikt kring vad som ska göras i projektet som helhet samt hur du ligger till i varje delmoment och när varje del av projektet förväntas genomföras och vara klart.
  • Enkel planeringsfunktionalitet genom möjlighet till färgkodning, “drag-and-drop-funktionalitet” samt direkt koppling till resursplaneringen för att undvika dubbelarbete eller misstag.

 

tag_faces Vill du läsa mer om den här funktionen? Klicka här. arrow_forward