EDI följesedlar: Automatisk artikelregistrering

Få automatiskt in dina materialinköp

Med vår nya EDI funktion är vår tanke att det skall bli möjligt att elektroniskt överföra material från följesedeln till artikelregistreringen i Bygglet. Prissatt och klart för fakturering!

Du får bla: 

  • automatiskt in dina artiklar i Bygglet när du hämtar ut material från dina grossister
  • rätt priser direkt in i Bygglet, vilket gör att du undviker fel i faktureringen
  • smidig fakturering där de automatiskt registrerade artiklarna lätt läses in på fakturan

Fördelar med EDI-följesedlar

Det finns många fördelar med EDI-följesedlar i Bygglet. Här är de viktigaste:

  • Du slipper manuella och tröttsamma artikelregistreringar
  • Rätt pris automatiskt genom snabb och säker hantering.
  • Din personal får frigjord tid till annat än registreringar.