”Bygglet är det bästa programmet vi någonsin har köpt.”

Jessica Andersson, ekonomiansvarig på Techtak i Småland, Värnamo – Innan Bygglet saknade vi en tydlig struktur för offerter, och vi kunde inte heller följa projekten...
Läs hela artikeln