3 hantverkar-tabbar som fått 10 000 att klaga hos Konsumentverket

Många är missnöjda med jobbet som hantverkare utför. Under 2017 fick Konsumentverket ta emot nära 10 000 klagomål som rörde hantverkartjänster. Störst är missnöjet i...
Läs hela artikeln