Tobbe tipsar: Julklapp från Bygglet

Byggletnissarna håller på att snickra ihop årsvyn till er projektplanering just nu och vi jobbar stenhårt för att kunna skicka ut denna med tomten. Vi är förstås optimistiska, men det kan vara så att den som öppnar Bygglet i mellandagarna eller strax efter årsskiftet får sin julklapp först då. Då kommer ni kunna hantera er projektplanering i ett längre intervall än bara en månad i taget. Det ger er ett bättre stöd och överblick för att kunna planera in jobben för 2020 så bra som möjligt!

När vi är klara med detta så tänkte vi hoppa på funktionen med att dela upp projekten i moment i projektplaneringen så att ni också kan planera in specifika delar av projektet. Det gör att du får:

• Möjlighet att se vad som ska göras i projektet, vilka delmoment projektet består av
• Möjlighet att planera in resurser på delmomenten
• Möjlighet att se hur lång tid varje delmoment beräknas ta
• Möjlighet att se hur olika delmoment överlappar eller är beroende av varandra
• När varje del av projektet förväntas genomföras och vara färdigt

Glöm inte rätt datum för ROT/RUT fakturor!

Om du (eller din kund) vill att ROT/RUT avdragen skall hamna på 2019, är det superviktigt att förfallodatum är senast 2019-12-31. Omvänt gäller såklart, att om kunden vill ha ROT/RUT-beloppet på 2020, så behöver förfallodatum vara i januari, tänk också då på att fylla i ROT/RUT-beloppet i projektet under 2020.

Nya projektnummer för 2020?

Vi hjälper jättegärna till att skapa en ny nummerserie för dina projekt 2020. Så om du vill byta ut dessa är det toppen om du kontaktar oss direkt via mail på support@bygglet.com.