Tobbe tipsar – Du har väl inte missat alla förbättringar vi gjort?

Känns det ibland som om saker och ting flyter på lite lättare? Då har du kanske upptäckt några av de förbättringar vi gjort utan att riktigt tänka på det. För även om vi gärna vill komma ut med de stora nyheterna, så är det finliret inne i Bygglet som gör den stora skillnaden när ni jobbar! Nedan sammanfattar vi några av de mest uppskattade förbättringarna som vi gjort på senare tid för att säkerställa att du inte missat någon smart funktionalitet!

Översikten

  • Marginal på projekt – i resultatöversikten kan du numera aktivera “%” på samtliga projekt, vilket gör att du direkt kan se marginalen i % och följa upp både hur enstaka projekt går, men också helheten i din verksamhet.

Projektplanering 

  • Årsvyn – en översikt på 12 månader framåt som ger möjlighet att planera över lång tid
  • Preliminära projekt – möjlighet att planera för eventuellt inkommande projekt på en övergripande nivå, utan att skapa upp stora projekt bakom. Dessa kan sedan enkelt överföras till mer detaljerade projekt när man fått godkännande av kund. 
  • Tid- och Projektplanering – genom en smidig “dra-funktionalitet” kan du enkelt ändra tidsperiod i månads- och årsvyn för att se hur det påverkar resten av din totala planering. 
  • Färgkodning av projekt – möjlighet att lägga in färgkodning på olika projekt så att man lätt kan särskilja projekten visuellt i sin planering.
  • Filtrering på projektledare – möjliggör för projektledaren att enbart se och följa upp sina egna projekt
  • Inkludering/Exkludering av anställda – möjlighet att markera om en anställd ska inkluderas eller exkluderas som en tillgänglig resurs för ett projekt. Kan tex vara bra att kunna exkludera ekonomiadministratörer etc.

Resursplanering

  • Resursöversikten – infört en översikt där man kan planlägga in resurser framåt för att se hur man kan optimera projekten och inkommande jobb på ett bra sätt. Denna översikt är direkt synkad mot Projektplaneringen så att ditt arbete minimeras och du kan enkelt se tillgängliga resurser på båda ställena.

Skön optimering för att ta bort “pain points”

  • Snabbat upp laddningstiderna för tidsregistrering med mer än 70%, både i appen och i datorn, så att de går med ett swish!
  • Förbättrad adresshantering i Björn-Lundén-integrationen för att undvika eventuella felinläsningar