Statens coronastöd för företagare

Det har varit många önskemål om stödpaket uppe i luften i dessa tider, men vad gäller egentligen nu? Läs mer här om stödpaketet som omfattar ca 300 miljarder kronor där staten kan ta kostnader för delar av löner, sjukskrivningar och även ge anstånd med en del skattebetalningar. 

Tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenavgifter (gäller mellan 1 mars – 30 juni)

 • Sänkning har gjorts till 21,31% för max 30 anställda med månadslön upp till 25 000kr. Överstigande del beskattas som vanligt. (Motsvarar max 5300kr/anställd och en lättnad upp till 159 000 kr/mån)
 • Ålderspensionsavgiften på 10,21% kvarstår
 • Om du vill nyttja denna möjlighet kryssar du i ruta 062 i arbetsgivardeklarationen: “Reducerad avgift först anställd” under individuppgifter. Regeln börjar gälla from den 6 april och arbetsgivardeklarationen för mars skickas in senast 14 april. 

 

Slopat karensavdrag (gäller mellan 11 mars och 31 maj)

 • Staten betalar ut sjukpenning from första sjukdagen
 • Som arbetsgivare gör du karensavdrag som vanligt. Den anställde måste därefter i efterhand aktivt gå in via försäkringskassan och söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. 

 

FÖRSLAG – Staten tar hela kostnaden för sjuklön (april – maj 2020)

 • Förslaget innebär att staten betalar sjuklön de första 14 sjukdagarna inklusive karensdag samt hela sjuklönen de första 2 månaderna. 
 • Beslut gällande detta förslag fattas den 2e april, så glöm inte att hålla dig uppdaterad!

 

Korttidspermittering (from 7 april och kan gälla i 6-9 månader och kan tillämpas retroaktivt from 16 mars)

 • Staten står vid korttidspermittering för 75% av den totala kostnaden för arbetsminskningen
 • Arbetstiden kan förkortas 20%, 40%, eller 60% vilket innebär en kostnadsminskning till dig som företagare mellan 19% – 53%. För arbetstagaren innebär det en minskning på totallönen före skatt mellan 1% till max 7,5%.
 • Ansökan skickas from 7 april till Tillväxtverket som ansvarar för att ta emot och bedöma ansökningar
 • För att få godkänt krävs följande: 
  • överenskommelse med facket om man har kollektivavtal
  • om du inte har kollektivavtal krävs skriftligt medgivande av 70% av arbetstagarna om att gå ner i tid. (Gäller endast avlönade de senaste 3 månaderna)

 

Stöd för hyressänkningar (1 april – 30 juni)

 • Innebär 50% av fast hyra som staten isåfall betalar
 • Stödet söks av hyresvärden i efterhand hos Länsstyrelsen

 

Uppskjuten skatteinbetalning (from 30 mars) 

 • Gäller arbetsgivaravgifter, preliminärskatt (löneskatt) och mervärdesskatt
 • Omfattar 3 månaders skatteinbetalningar under max 12 månader
 • Anståndsavgiften är 0,3% per månad, vilket totalt blir 6,6% på ett år eftersom det ej är avdragsgill ränta
 • Tillkommer en ränta på anståndet som är 1,25% på årsbasis
 • Skatter som betalats in i februari och mars kan återbetalas från skatteverket
 • Återbetalas senast 12 månader efter det datum man fick sitt anstånd beviljat

 

Anstånd för vinstskatt 2019

 • Gäller för alla fysiska personer och enskilda näringsidkare som är delägare i svenska handelsbolag
 • Upp till 1 miljon kronor kan avsättas till en periodiseringsfond
 • Man kan lämna in en ny preliminärdeklaration upp till 6 månader efter beskattningsåret
 • Så här fyller du i deklarationen: 
  • NE för enskilda näringsidkare – Ruta R34
  • N3A blankett för delägare i handelsbolag – Ruta 19

 

FÖRSLAG – En statlig företagsakut inrättas

 • En statlig lånegaranti till banker på 75 miljoner per beviljat lån och företag
 • Vänd dig till en bank och ansök om lån med statlig lånegaranti. Denna får dock ej användas till bonusar eller annan typ av ersättningar utöver dina vanliga lönekostnader. 

 

Extra möjlighet att ha sitt företag vilande med a-kassa under 2020

 • Befintlig regel som innebär att man som egenföretagare kan ha sitt företag vilande och ta a-kassa en enda gång under en femårsperiod. 2020 blir dock ett undantag där man alltså tillåts att lägga sitt företag som vilande och samtidigt lyfta a-kassa, utan att det tar hänsyn till de 5 åren.