Hantera dina leverantörsfakturor smidigt | Bygglet
SE  NO

Digital hantering och projektkoppling av dina leverantörsfakturor.

Leverantörsfakturor

Bygglet har fullt stöd för hantering av dina leverantörsfakturor. De flesta inköp som ett byggföretag gör skall belasta ett projekt och i vissa fall även vidarefaktureras med ett påslag. Allt detta får du stöd för i Bygglet genom att leverantörsfakturor kopplas och kostnadsförs på projekt i Bygglet. I ditt kundregister kan du också per kund ange om ett påslag skall göras och med hur mycket. Detta kan också anges per projekt. Alla leverantörsfakturor kommer då med på kundfakturorna med rätt påslag.


Leverantörsfakturor kan antingen registreras för hand eller läsas in helt automatiskt med vår tilläggstjänst fakturaskanning. Med den kan mycket arbete sparas och många felkällor elimineras.


Om olika personer i ditt företag skall godkänna en leverantörsfaktura kommer Bygglets attestfunktion väl till hands. Då skickas varje leverantörsfaktura automatiskt till rätt person i din organisation för godkännande.


Alla leverantörsfakturor, både skannande och manuellt registrerade förs över till bokföringssystemet via Bygglets integration till bokföring.

Skanning

Med vår tjänst Skanning får du automatiskt alla leverantörsfakturor inlästa (skannade), tolkade och sedan kopplade till rätt projekt i Bygglet - enklare kan det inte bli. Du slipper all manuell hantering och sparar massor med värdefull tid. Du får dessutom full koll på dina projektkostnader och underlättar vid vidarefakturering. På samma gång minimeras felkällor.


Tack vare skanning minskar du din hanteringstid för leverantörsfakturor radikalt, och kan lägga tid på viktigare saker!

E-faktura

I Bygglet kan du ta emot dina leverantörsfakturor som e-faktura. Då slipper du hantera både fakturor via post eller skanning. Fakturan kommer automatiskt in i Bygglet helt digitalt och all fakturainformation finns lagrad digitalt i Bygglet, ända ner på radnivå. Hela eller delar av faktura kopplas till rätt projekt i Bygglet förutsatt att de är märkta med rätt projektnummer i e-fakturan. Att ta emot e-fakturor i Bygglet förutsätter att din leverantör har stöd för att skicka e-faktura till dig.

Attestrutin

Med attestrutinen i Bygglet kan ett automatiskt flöde byggas upp där varje leverantörsfaktura skickas till rätt person i organisationen för godkännande. Flera olika personer kan ingå i ett flöde och då flyttas fakturan vidare till varje person i takt med att den blir godkänd. Ett mail skickas ut så fort en person har en faktura att godkänna.

Vi hjälper dig att spara tid och pengarFå en kostnadsfri demo