Skapa arbetsorder för byggprojekt i vårt system | Bygglet
SE  NO

Beskriv vad som skall utföras och nå enkelt ut med

informationen genom en arbetsorder.

Arbetsorder

För varje projekt i Bygglet kan du skapa en arbetsorder. Arbetsordern beskriver projektet och vad som skall utföras. På så sätt får alla i projektet den information de behöver för att kunna utföra arbetet. Har du skapat projektet baserat på en offert, får dina medarbetare dessutom information om vilka arbetsmoment som ingår inom ramen för offerten. Med bra arbetsordrar minskar risken för feltolkningar mellan dig, din personal och dina kunder! Arbetsordrarna finns alltid tillgängliga - på kontoret så väl som på byggarbetsplatsen via mobila enheter (Smartphone).


Arbetsordrar fördelas ut till berörd personal via mobiler. Då kan också använt material återrapporteras under arbetets gång.

En arbetsorder bör vara så tydlig som möjligt för att undvika misstolkning, då är det viktigt att så mycket väsentlig information som möjligt finns med. Allt detta innehåller en arbetsorder i Bygglet:


  • • Tydlig karta från Google med översikt och detaljerad gatunivå för arbetsplatsen
  • • En bild över fastigheten från Google Streetview
  • • GPS-koordinater som kan matas in i bilens navigator
  • • Information från offerten så som materialspec. och utförandeinstruktioner
  • • Bifogade filer; exempelvis ritningar, bilder, instruktioner mm.
Vi hjälper dig att spara tid och pengarFå en kostnadsfri demo