Tipsa om oss

Fyll i formuläret nedan, för att göra en rekommendation:

Förutsättningar & villkor

  • Vid rekommendation som leder till att företaget investerar i Bygglet, erhåller ni 20 % av den nya kundens licensavgift första året (exkl. moms).
  • Ersättning erhålles i form av avdrag på er faktura för nästkommande avtalsperiod. En förutsättning för utbetalning är att den nya kunden betalat sin faktura.
  • Är ersättningsbeloppet högre än er faktura, betalas kvarvarande ersättning ut på efterföljande fakturor.
  • Rekommendationen är inte ersättningsgrundande om Bygglet, vid tidpunkten för rekommendationen, redan för diskussioner med det aktuella företaget om att investera i Bygglet.
  • Bygglet avgör vad som är en rekommendation och om denna uppfyller kraven för att ersättning skall utbetalas.