Tipsa om oss

Fyll i formuläret nedan, för att göra en rekommendation:

Förutsättningar & villkor

  • Vid rekommendation som leder till att företaget blir kund hos Bygglet inom 6 månader från att rekommendationen lämnades, erhåller ni 20 % av den nya kundens licensavgift första året (exkl. moms).
  • Ersättning erhålles i form av avdrag på er faktura för nästkommande avtalsperiod. En förutsättning för utbetalning är att den nya kunden betalat sin faktura.
  • Är ersättningsbeloppet högre än er faktura, betalas kvarvarande ersättning ut på efterföljande fakturor.
  • Rekommendationen är inte ersättningsgrundande om Bygglet, vid tidpunkten för rekommendationen, redan för diskussioner med det aktuella företaget om att investera i Bygglet.
  • Bygglet avgör vad som är en rekommendation och om denna uppfyller kraven för att ersättning skall utbetalas.
  • Priset till Kvartalets Tipsare förfaller om vinsten inte hämtas ut inom 12 månader från dragningstillfället.

JME Bygg har samlat ihop kickback som betalat nästan ett helt års användande av Bygglet

Rekommendera Bygglet till dina branschkollegor – och få rabatt på din nästa årsavgift. Genom åren har Magnus Eriksson på JME Byggservice AB samlat ihop kickback som betalat nästan ett helt års användande av Bygglet. “Jag hade rekommenderat Bygglet även utan kickback”.

Läs mer här