Pernilla tipsar – Välj vilken personal som skall visas i och påverka planeringsfunktionen

Du vet väl att det finns en inställning i Personalregistret “Visa som tillgänglig resurs i planeringen” som styr vilken personal som ska visas i och påverka planeringsfunktionen. Använd inställningen om du tex inte vill få med administrativ- och inhyrd personal i beräkningen Tillgängliga resurser inne på Projektplaneringen eller om du inte vill att de ska visas i Resursplaneringen.

Inställningen gör du per person och du hittar den inne på Personkortet. Inställningens möjliga alternativ är Ja och Nej.

När alternativet Ja är markerat visas personen i Resursplaneringen. Personen räknas i detta fall även som tillgänglig resurs i Resursöversikten inne på Projektplaneringen

Väljer du istället alternativet Nej så visas personen inte i Resursplaneringen och räknas ej som tillgänglig resurs i Resursöversikten

När alternativet Ja är markerat visas personen i Resursplaneringen

När alternativet Ja är markerat räknas personen med som tillgänglig resurs i Resursöversikten inne på Projektplaneringen