Pernilla tipsar – Välj din Personal i Bygglet och skapa Preliminär-planering!

Nu är det äntligen möjligt att välja vilken personal som skall visas som tillgänglig resurs i Planeringsfunktionen. Vi har också öppnat upp möjligheten till preliminärplanering i Planeringskalendern som sedan kan bli skarp.

Välj vilken personal som ska visas som tillgänglig resurs i Planeringsfunktionen!

  1. På Personalkortet, under Register, hittar du inställningen – Visa som tillgänglig resurs i planeringen. 
  2. När inställningen är markerad med värde Ja kommer aktuell person att visas som en resurs i Resursplaneringen samt räknas som en tillgänglig resurs i Resursöversikten i Projektplaneringen.
  3. Har du personal som inte ska ingå i din planering, markerar du istället inställningen med värdet Nej. Då försvinner personen både från resursplaneringen och projekplaneringen.

Preliminärplanera utan koppling till projekt

I Planeringskalendern är det nu möjligt att lägga in en preliminärplanering, alltså en planering som inte har någon koppling till ett projekt. Med hjälp av denna funktion kan du tex reservera tid i kalendern för förfrågningar som ännu inte blivit accepterade eller kommande projekt som ännu inte blivit upplagda.

Den preliminära planeringen kommer att påverka och synliggöra resursbehovet i resursöversikten, men det kommer ändå inte vara möjligt att planera in resurser så länge planeringen är preliminär.

Så här gör du: 

  1. I Ny/Ändra dialogen finns nu valet Typ. Typen Projektplanering kommer att vara standardval. Väljer du istället typen Preliminärplanering kommer dialogen se lite annorlunda ut.
  2. Istället för att välja ett projekt får du ange ett namn på planeringen. Det finns fält för Start- och slutdatum, Resursbehov, Uppskattad tid, Genomsnittlig arbetstid och Kommentar precis som på en vanlig projekplanering.
  3. När du sparar en preliminärplanering visas den som ett block i kalendern enligt samma princip som en vanlig projektplanering. Det kommer dock inte vara möjligt att färgkoda denna typ av planering, alla preliminär planeringar kommer istället få en standardfärg, detta för att enkelt kunna urskilja dem i kalendern.
  4. Det är möjligt att ändra och ta bort en preliminärplanering enligt samma princip som en vanlig projektplanering.

Skapa projektplanering av din preliminärplanering 

  1. Gå till Ändradialogen och ändra typ till Projektplanering 
  2. Nu blir det möjligt att koppla den preliminära planeringen till ett projekt samt möjligt att färgkoda projektet. Har du inte skapat ditt projekt i detta läge kan du enkelt göra det från ändradialogen genom att klicka på genvägsknappen “Lägg till nytt projekt” i projekt fältet.

När du sedan sparar planeringen kommer den att visas som en ordinarie projektplanering i kalendern.

Skulle din preliminära planering inte bli av tar du enkelt bort den via ta bort knappen i ändradialogen.