Pernilla tipsar – “Det händer på Bygglet!”

Under sommaren har vi arbetat med en ny funktionalitet för Projekt – en flik under Projekt som visar projekthändelser. Syftet med funktionen är att visa en sammanställning över viktiga och centrala händelser för ett projekt.

När du öppnar ett projekt från projektlistan finns nu ytterligare en valbar flik – “Händelser”. Denna flik visar en sammanställning över viktiga och centrala händelser för aktuellt projekt (likt fliken Händelser vi har för kund i dag). Fliken Händelser ska även fungera som en logg där du ser av vem och när (klockslag) händelsen inträffat. Den visas även för underprojekt och ÄTOR.

Du väljer själv för vilken månad du vill se händelsen och du kan filtrera loggen och skriva in egna noteringar, tex när vilka leveranser skall komma eller när olilka typer av arbeten utförts.

Händelser som visas i loggen:

  • Projekthändelser – statusförändringar
  • Faktura- och påminnelsehändelser
  • Egna noteringar
  • Formulärhändelser (inskickade formulär)
  • Godkända tid- och artikelregistreringarVarje typ av händelse visas med specifik färg och ikon enligt samma princip som kundhändelser.

Få massor av inspiration, nyheter, förhandsvisning av kommande funktioner och tips direkt i din inkorg varje månad!