UE

Underentreprenör, den som utför arbete eller del av entreprenaden åt den ansvarige entreprenören.

Behöver era underentreprenörer registrera tid hos er eller logga in i personalliggaren? Inga problem det går utmärkt att lösa i Bygglet.