Svefaktura

Är ett elektroniskt fakturaformat, benämns ofta som e-faktura eller EDI-faktura.

Skall ni fakturera offentliga verksamheter elektroniskt så är det detta format som skall användas och är idag branschstandard.

Givetvis har Bygglet stöd för att både skicka och ta emot Svefaktura så när kraven från era kunder ökar så kan ni känna er trygga med ert val av systemleverantör.