Riskanalys

Är ett bra verktyg för att dokumentera och förekomma kända risker vid en arbetsplats, en kartläggning över risker som finns och utifrån det  vidtas nödvändiga åtgärder för att öka säkerheten.

Det går utmärkt att utföra era riskanalyser direkt i Bygglet, skapa bara en mall så kan personalen sedan fylla i detta direkt i apparna.