Personalliggare

Inom byggbranschen finns det krav på elektronisk personalliggare som är en förteckning över vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen. Kraven gäller de projekt som överstiger 4 prisbasbelopp och kravet gäller inte gentemot privatpersoner med några få undantag.

Självklart finns detta verktyg inbyggt i Bygglet, både för egen personal och för era UE.