ÄTA

Står för Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete. Helt enkelt sådant som inte är känt vid början av projektet men dyker upp längs resans gång.

I Bygglet kan ni skapa alla era ÄTO:r, skicka ut de till kund för digital accept och självklart leverera proffsiga ÄTA-listor till era kunder för att redovisa alla ÄTA-arbete.