Kritiska linjen

Kritiska linjen (CPMCritical Path Method), är en metod inom projektledning för att uppskatta den tid det tar för ett projekt att genomföras. Det gör man genom att finna en optimal aktivitetsföljd utan tidsglapp, dvs där alla aktiviteter är beroende av den föregående utan att man förlorar någon  tid.

Denna aktivitetsföljd kallas den kritiska linjen och är viktig för att den totala tidsramen på projektet skall hållas.