Byggherre

Är den personen som för egen räkning utför eller låter utföra någon form av byggnadsarbete. Byggherren ansvarar för att det som utförs görs enligt lag och ansvara exempelvis för arbetsmiljön.