Anbud

expand_more

En handling eller affärserbjudande, kallas även offert men termen anbud används oftare vid större upphandlingar.

Skapa dessa direkt i Bygglet, få koll på hur er “pipe” ser ut och följ upp rätt saker i tid!

Arbetsorder

expand_more

Är en beskrivning över vilket arbete som skall utföras med all nödvändig information som exempelvis adress, kundinformation m.m.

I Bygglet tilldelas arbetsordern personalen direkt via apparna och all information som är nödvändig följer givetvis med, ni kan också direkt dela bilagor & dokument direkt till personalen för att effektivisera arbetet.

 

ÄTA

expand_more

Står för Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete. Helt enkelt sådant som inte är känt vid början av projektet men dyker upp längs resans gång.

I Bygglet kan ni skapa alla era ÄTO:r, skicka ut de till kund för digital accept och självklart leverera proffsiga ÄTA-listor till era kunder för att redovisa alla ÄTA-arbete.

Byggherre

expand_more

Är den personen som för egen räkning utför eller låter utföra någon form av byggnadsarbete. Byggherren ansvarar för att det som utförs görs enligt lag och ansvara exempelvis för arbetsmiljön.

Egenkontroll

expand_more

Inom byggbranschen är detta en kontroll som byggherren skall låta utföras för att säkerställa så att det som utförts uppfyller de krav och lagar som finns.

Ni kan enkelt bygga upp era egna mallar för detta i Bygglet som personalen fyller i direkt i apparna så att ni får hela hanteringen av egenkontroller digital, tryggt och säkert!

Fakturaprint

expand_more

Är en tjänst i Bygglet som gör att ni kan posta era fakturor direkt ifrån systemet, vi sköter allt åt er. Ni trycker på en knapp inne i systemet och sedan skriver vi ut fakturan samt postar den till din kund.

Fakturaskanning

expand_more

Är en tjänst i Bygglet för att få alla sina fakturor tolkade och direkt inlagda i systemet, dessutom arkiverade enligt bokföringslagen. Det innebär att era leverantörer inte längre behöver skicka till er via e-post eller mail, de skickar istället till er nya fakturaadress så står vi för all tolkning och petar in den direkt i ert system.

Faktureringsöversikt

expand_more

Med detta menar vi den vy i Bygglet som visar er hur ni ligger till i faktureringen, vi visar allt som finns upparbetat som är ofakturerat så att användaren på ett enkelt och smidigt sätt kan se om det är dags att fakturera eller inte.

Kritiska linjen

expand_more

Kritiska linjen (CPMCritical Path Method), är en metod inom projektledning för att uppskatta den tid det tar för ett projekt att genomföras. Det gör man genom att finna en optimal aktivitetsföljd utan tidsglapp, dvs där alla aktiviteter är beroende av den föregående utan att man förlorar någon  tid.

Denna aktivitetsföljd kallas den kritiska linjen och är viktig för att den totala tidsramen på projektet skall hållas.

Offert

expand_more

Oftast skriftligt affärsförslag med beskrivning av erbjudna tjänster och pris, används generellt vid mindre entreprenader och mot privatpersoner.

I Bygglet så skapar ni och skickar alla offerter direkt i systemet vilket innebär att ni direkt får en överblick över hur många affärsmöjligheter ni har ute hos era kunder. Skickar ni direkt i från systemet kan ni givetvis följa huruvida era kunder har fått och läst era offerter.

Personalliggare

expand_more

Inom byggbranschen finns det krav på elektronisk personalliggare som är en förteckning över vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen. Kraven gäller de projekt som överstiger 4 prisbasbelopp och kravet gäller inte gentemot privatpersoner med några få undantag.

Självklart finns detta verktyg inbyggt i Bygglet, både för egen personal och för era UE.

 

Resultatöversikt

expand_more

I resultatöversikten ser ni direkt i Bygglet hur mycket pengar ni ligger ute med på era pågående projekt eller hur väl era avslutade projekt gick ihop. Detta uppdateras självklart direkt när personalen lagt in sin tid eller om ni fått en faktura från en leverantör. Det enda som krävs för att få detta på banan är att arbeta aktivt i Bygglet, vi sammanställer åt er.

Riskanalys

expand_more

Är ett bra verktyg för att dokumentera och förekomma kända risker vid en arbetsplats, en kartläggning över risker som finns och utifrån det  vidtas nödvändiga åtgärder för att öka säkerheten.

Det går utmärkt att utföra era riskanalyser direkt i Bygglet, skapa bara en mall så kan personalen sedan fylla i detta direkt i apparna.

Svefaktura

expand_more

Är ett elektroniskt fakturaformat, benämns ofta som e-faktura eller EDI-faktura.

Skall ni fakturera offentliga verksamheter elektroniskt så är det detta format som skall användas och är idag branschstandard.

Givetvis har Bygglet stöd för att både skicka och ta emot Svefaktura så när kraven från era kunder ökar så kan ni känna er trygga med ert val av systemleverantör.

Tidrapportering

expand_more

Tidrapporteringen i Bygglet sker antingen direkt i webbläsaren eller personalens appar. Där rapporterar personalen direkt in arbetstid, förbrukat material och möjligheten finns också till att utlägg som gjorts.

Personalen kan skriva kommentarer om det utförda arbetet som sedan går att använda till arbetsdagböcker för redovisning mot kund.

UE

expand_more

Underentreprenör, den som utför arbete eller del av entreprenaden åt den ansvarige entreprenören.

Behöver era underentreprenörer registrera tid hos er eller logga in i personalliggaren? Inga problem det går utmärkt att lösa i Bygglet.