Nya lagar inom byggbranschen

Flera nya lagar har börjat gälla sedan årsskiftet och det är en hel del nya saker att hålla reda på. Nedan följer de viktigaste som du behöver ha koll på.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Som arbetsgivare skall du redovisa utbetalningar och skatteavdrag varje månad för dina anställda i arbetsgivardeklarationen istället för att lämna dessa uppgifter en gång per år. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. Det kan vara bruttolön, olika förmåner, kostnadsavdrag, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. Läs mer om vad vi har skrivit tidigare om detta.

Få massor av inspiration, nyheter, förhandsvisning av kommande funktioner och tips direkt i din inkorg varje månad!

Karensavdrag istället för karensdag

Karensdagarna när man är sjuk har inte alltid uppfattats som rättvisa eller lätta. Därför har försäkringskassan tagit fram ett nytt smidigare sätt genom ett sk karensavdrag. Vänd dig till din leverantör av lönesystem om du har frågor kring hur du skall göra. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Ändringar i Plan- och bygglagen  (PBL) kan ge minskad avgift

Plan och Bygglagen, PBL, har nya regler om minskad avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och om anmälan om tidsfristerna för handläggningen blir för långa. Läs mer på Boverkets hemsida.

Förmånsvärde för lätta lastbilar beräknas på ett nytt sätt.

Skatteverket har ett nytt ställningstagande som innebär att förmånsvärdet för en lätt lastbil ska kunna justeras ned till 60 procent av det fulla värdet oberoende av bilens ålder, vikt, drivmedel och nybilspris. På skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur beräkningen går till.

Bestäm en byggnads energiprestanda med primärenergiavtal

EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda handlar i huvudsak om att förbättra energiprestandan i byggnadsbeståndet i hela unionen. Läs mer på Boverkets hemsida hur du får fram energiprestandan.

Nya begränsningsregler för ränteavdrag

De nya reglerna innebär en generell begränsning för företag där ränteavgifter är högre än ränteintäkter. Regeln gäller även för externa ränteutgifter, skatteregler för finansiell leasing och värdeminskningsavdrag på hyreshus. Storleken för avdraget bestäms till högst 30% eller max 5 miljoner av vinster före skatt, ränteavdrag och avskrivningar. Läs mer på Regeringens hemsida.