Logotyper

Bygglets logotyp förekommer i två varianter en med tagline och en utan. Den har utformats med stor noggrannhet för att skapa en unik ordbild med unika karaktärer som speglar Bygglets värden. Logotypen ska reproduceras i ljusblått, svart eller vitt. Den ljusblå färgen är vår främsta identitetsbärare. Nedanför kan du ladda ner vårt logopack med logos för tryck och digital användning.

Guidelines

För att skydda logotypens integritet bör den alltid omges av en frizon. Inom denna zon får inga andra objekt, texter eller bilder förekomma. Ju större de fria ytorna runt logotypen är, desto starkare och tydligare är det visuella intrycket. Är man osäker på hur stor frizonen bör vara kan man ta halva höjden av vår sköld. Markerat som x på bilden nedan.

Ladda ner logopack