Komplett guide för att upprätthålla en bra likviditet

I osäkra tider gäller det att hänga med och ha fortsatt bra koll på sin likviditet. I den här guiden kikar vi på vad dålig respektive god likviditet betyder i praktiken för din verksamhet. Vi kommer också ge 10 tips om hur du som företagare kan agera för att förbättra din likviditet. OBS! Om du vill gå direkt till de tio tipsen för förbättrad likviditet, scrolla till stycket ”Checklista för att förbättra dålig likviditet”.

Likviditet är måttet på om ett företag kommer klara sina kommande betalningar

Likviditeten är en ögonblicksbild som jämför vad du har i företagets kassa med det totala värdet av dina kommande utbetalningar. Eftersom den är en ögonblicksbild förändras likviditeten konstant, med varje ny inbetalning och varje utbetalning.

Så här räknar du ut din likviditet

Formel: Kassalikviditet = (omsättningstillgångar – varulager och pågående arbete) / kortfristiga skulder

Räkneexempel:
Låt oss säga att du driver ett aktiebolag och att dina omsättningstillgångar (företagets kassa, bankgiro, bankkonto och kundfordringar) har ett sammanlagt värde av 1,5 miljoner kronor. Samtidigt har du kortfristiga skulder i form av form av exempelvis skatter, leverantörsskulder, personalens intjänade semester och bonus samt en checkräkningskredit till ett totalt värde av 1,2 miljoner kronor.

Då räknar du ut företagets likviditet med formeln ovan:

1 500 000 / 1 200 000 = 1,25 = 125 %

I detta fall blir ditt företags kassalikviditet alltså 125 %, eller faktor 1,25. Det innebär alltså att verksamheten just nu har ett överskott på 25 %. Dessa 25 % kan antingen sparas som en buffert, eller för att finansiera nya affärsmöjligheter.

Vad räknas som likvida medel, eller omsättningstillgångar?
Likvida medel är de pengar som finns som kontanter i företagets kassa, samt på företagets olika konton. Dessa kallas också för omsättningstillgångar, eftersom det är tillgångar som företaget genast kan använda i verksamheten. Det kan bland annat vara:

 • kontanta medel i kassan
 • kontanta medel på företagets bankkonton
 • kontanta medel på företagets plusgiro
 • företagets kundfordringar
 • företagets varulager
 • övriga kortfristiga fordringar

Vad räknas som kortfristiga skulder?
Kortfristiga skulder är sådana som ska betalas inom 12 månader. Du bör också räkna med det kommande helårets amortering på långfristiga skulder, eftersom dessa utlägg påverkar företagets kassa innevarande år.

Sträva efter minst 100% likviditet!
Det innebär att din kassa är lika stor – eller större – än dina kortfristiga skulder. Om din likviditet går under 100 % kan du få svårt att betala dina räkningar och att hantera oväntade kostnader i verksamheten som kanske dyker upp. Det finns ingen tumregel för hur ofta du ska räkna ut likviditeten. Det är inte heller själva uträkningen som är det viktiga. Det viktigaste är att istället att du har struktur och koll på företagets inbetalningar och utbetalningar, så att du inte hamnar i en situation där du inte kan betala skatt, löner eller leverantörsfakturor.


Vilka är fördelarna med hög kassalikviditet, eller god likviditet?

Ett företag, eller en person, med god likviditet har möjlighet att betala sina skulder i tid. Man brukar säga att man är likvid. Att vara likvid är viktigt för att ditt företag ska kunna:

 • Betala dina anställdas löner i tid
 • Göra nödvändiga inköp för dina leveranser
 • Investera i verksamheten
 • Finansiera företagets tillväxt

Förutom detta, medför en god likviditet ofta flera andra möjligheter:

 • Möjlighet att utnyttja kassarabatter.
  Om du köper varor av en grossist, brukar de ofta ge rabatt om du betalar med kontanta medel, istället för på faktura. Beroende på din inköpsvolym så kan denna rabatt vara mellan 2 och 10 %, vilket såklart gör varje affär mer lönsam.
 • Möjlighet att snabbt agera på nya affärsmöjligheter.
  Med tillgång till likviditet i verksamheten har du bättre förutsättning att tillvarata nya affärsmöjligheter om de dyker upp på kort notis.

Vad  kan hända om du har dålig kassalikviditet?

Då måste företaget ha möjlighet att relativt omgående kunna sälja av delar av varulagret. Eftersom detta kan vara svårt att göra på kort sikt, kan företaget bli tvingat att:

 • Ta lån
 • Höja kontokrediten
 • Sälja anläggningstillgångar

Detta för att kunna betala de kortfristiga skulderna. Det är såklart inte bra för företaget i ett längre perspektiv. Ett smartare alternativ är att snabbt frigöra kapital och förbättra likviditeten genom att sälja fakturor, eller belåna dem. Då slipper du diskutera banklån, eller sälja av företagets tillgångar.


Checklista för att förbättra dålig likviditet

 1. Se över dina leverantörers kredittider
  Att gå ifrån en kredittid på 30 dagar till 45 dagar ger dig 50 % mer tid att få betalt, innan du själv ska betala. Om du vet att du har stora utlägg tidigt i ett längre projekt kan du försöka förhandla dig till 60 eller 90 dagar. Även om det kan bli något dyrare, kan det vara värt det om du vet att dina leverantörer har god likviditet.
 2. Förhandla kundernas betalningsvillkor
  Kan du minska ner antalet dagar som du ger dina kunder att betala? Det är förstås en balansgång att diskutera försämrade kredittider med dina kunder, samtidigt som det kan göra stor skillnad för ditt företags likviditet. Särskilt om du samtidigt förhandlar fram längre kredittider hos dina leverantörer, se punkt 1). Här måste du såklart gå försiktigt fram och känna av hur dina kunder reagerar.
 3. Minska företagets kapitalbindning
  Binder du upp mycket kapital i verksamheten? Om du har ett varulager, binder det såklart mycket kapital som du kunnat använda på annat sätt. Kan du öka lageromsättningen, eller få mer flexibla leveransvillkor från dina leverantörer eller logistikpartners? Kanske kan du minska företagets lagerhållning / optimera ditt lager utifrån data från företagets försäljningshistorik. En ledstjärna är att det man köpt in skall ligga så kort tid som möjligt på hyllan!
 4. Kika igenom företagets kostnader
  I många fall kan det vara lättare att minska sina interna kostnader, jämfört med att dra in ny försäljning. Se över dina större kostnadsposter och se om du kan skära i dessa. Ett par procent gör ofta stor skillnad för både lönsamhet och likviditet. Om du har en checkkredit eller ett lån kan det också göra stor skillnad att ta ett samtal med banken, för att förhandla ner dina räntor och övriga kostnader.
 5. Öka likviditeten genom att sälja dina fakturor
  Genom ett enkelt knapptryck i Bygglet kan du snabbt få loss kapital genom att sälja dina fakturor / använda fakturaköp. Du väljer alltid själv vilka fakturor du vill sälja.
 6. Vilka inventarier kan du leasa?
  Idag kan du leasa i stort sett allt som du behöver i verksamheten. Tänk dock på att leasing i många fall är dyrare än att köpa utrustningen. Men om du inte har tillräckligt eget kapital att satsa, så är leasing fördelaktigt, inte minst om företaget är i tillväxtfasen. Du bör dock hålla koll på räntor, avgifter och eventuella övriga kostnader, så att den extra kostnaden inte blir för stor i förhållande till vad du tror att företaget ska tjäna på att frigöra likvida medel. Det finns också möjlighet att köpa begagnade kontorsmöbler i fint skick, vilket kan fungera fint för mindre verksamheter.
 7. Snabba upp och effektivisera din fakturering
  Se till att fakturera så snart som möjligt! Om du tycker det är krångligt, eller har svårt att få tiden att räcka till, får du lösa det med extern hjälp eller skaffa ett smidigt faktureringssystem som underlättar faktureringen. Det viktigaste är att det blir gjort!
  Utöver detta är det viktigt att du skickar fakturapåminnelser om kunden är sen med sin betalning, även om det känns tråkigt. Och, när du skriver nya avtal och offerter – föreslå 10-14 dagars betalningstid istället för 30 dagar.
 8. Delfakturera projekt
  Om du jobbar i längre projekt, bör du dela in dem i olika faser som du kan fakturera varje fas när de är klara. I många fall kan du också be kunden betala en del av beloppet i förskott, exempelvis inköp av varor eller liknande. Du behöver inte agera “bank” åt dina kunder.
 9. Håll koll på in- och utbetalningar med en likviditetsbudget
  Med en likviditetsbudget håller du koll på företagets flöde av kostnader och intäkter. Du kan göra prognoser och planera eventuella dippar i likviditet så att du kan agera innan det blir panik. Idag har också många bokföringsprogram den funktionen inbyggd, så att du kan se din likviditet den närmsta tiden.
  Om du vill testa att göra en likviditetsbudget kan du gå in på verksamt.se och använda deras mall för likviditetsbudget.
 10. Sälj tillgångar (sista utvägen)
  Att sälja av tillgångar och inventarier kan vara ett sätt att få loss pengar. Samtidigt är detta naturligtvis inte en bra lösning i det långa perspektivet. Du måste istället fråga dig vad det är som gör att företaget har dålig likviditet och om du kan använda dig av något av de ovanstående tipsen för att förbättra företagets finansiella situation.