Vad används kontosaldot till och var kan jag fylla på det?

expand_more

Kontosaldot används för kuverteringen av kundfakturor som postas och för skanningen av leverantörsfakturor. När ni använder dessa tjänster så dras pengarna från kontosaldot.

Ni fyller på kontosaldot under kugghjulet>inställningar>kontosaldo (i mitten av skärmen)

Har ni en tolkningstjänst för att ta emot post och PDF-fakturor?

expand_more

Ja, denna tjänst innebär att man får en adress som era leverantörer skickar fakturorna till, både vad det gäller e-post och pappersfakturor. Vi kommer skicka ut adressen till er samt ett mallbrev som ni kan använda för att informera era leverantörer om adressbytet.

Du hittar våra aktuella priser för inkommande fakturor här!

 

Hur delar jag upp en leverantörsfaktura i flera projekt?

expand_more

När ni har valt ett projekt på rad ett så kan ni ändra beloppet på samma rad till så mycket som ska in på det valda projektet. Resterande belopp hoppar då ner till nästa rad så att ni kan välja ett annat projekt på den raden.

Hur kopplar kopplar jag en leverantörsfaktura till ett projekt?

expand_more

När det finns ett pris på leverantörsfakturan så finns beloppet ex. moms under raderna. I dessa rader väljer ni vilket projekt som fakturaraden ska vara kopplad till. Kolumnen “Att vidarefakturera” bestämmer sedan hur mycket som ska ut mot kund vid senare fakturering.

Kan man ta emot och skicka e-fakturor?

expand_more

Ni kan både skicka och ta emot e-fakturor via Bygglet i formatet svefaktura. Se aktuell prislista för skickad och mottagen faktura. Kontakta support@bygglet.com för att beställa detta.