Har du god säkerhetskultur på ditt företag?

Säkerhetskultur handlar om alla frågor kring säkerhet och arbetsmiljö, vilket är extra viktigt på arbetsplatser inom bygg. Internationellt sett ligger säkerhetskulturen långt framme i Sverige, men ändå sker ungefär 1000 arbetsplatsolyckor per år inom branschen. De flesta olyckorna är kopplade till manuella verktyg eller fall och halkolyckor. I så gott som alla fall är det stress inblandat och studier visar att stressen ofta är relaterad till bristfällig planering.

Så vad kan man då göra? Studierna visar att punktinsatser inte är särskilt verksamma, utan att man måste jobba med att få in en säkerhetskultur bland sina medarbetare. Som mindre företagare har man sällan möjlighet att starta upp ett större arbete, men nedan är ett tänk från våra branschkollegor i Danmark som varit väldigt framgångsrik.

  1. Definiera hälsoutmaningar för ditt arbetslag
  2. Välj metoder för förbättringar
  3. Fundera på vad som motiverar ditt gäng att få in ett säkerhetstänk
  4. Försök fundera utifrån olika arbetsplatssammanhang
  5. Definiera konkreta åtgärder

Så vad kan du direkt starta med? Det är bara du som kan lägga grunden till en god säkerhetskultur. I Bygglets funktionalitet kring Formulär kan du skapa Riskanalys, Egenkontroller och Checklistor. Eftersom ditt arbetslag har tillgång till funktionaliteten via appen kan du säkerställa att dina medarbetare följer olika moment.

Få massor av inspiration, nyheter, förhandsvisning av kommande funktioner och tips direkt i din inkorg varje månad!

Du kan bla:

  • Bygga standardmallar – eller göra dem projektspecifika utifrån dina önskemål.
  • Koppla de digitala dokumenten direkt till rätt person som skall utföra jobbet
  • Komplettera med fotodokumentation och anteckningar
  • Spara dina Egenkontroller, Riskanalyser och Checklistor direkt på projektet för att säkerställa att dina medarbetare följer uppsatt rutiner

Formulär med Egenkontroller, Riskanalyser och Checklistor är en tilläggsfunktionalitet som kostar 199kr/mån, men passa på att testa kostnadsfritt fram tom 28/2. Sedan kommer du enklast igång genom att ringa vår Supportavdelning på 0770-17 65 60.

Läs mer om hur allt fungerar här.