Projekt: Få koll på dina projekt - och vad som är fakturerbart i realtid!

Hantera projekt i Bygglet – få betalt för varenda minut

I Bygglet lägger du snabbt upp alla dina projekt. Från den dagen har du koll på nedlagda timmar, använt material och leverantörsfakturor i varje projekt. Alla projekt får ett eget löpnummer. Du kan:

  • Skapa arbetsorder, ÄT:or och bifoga dokument som dina medarbetare kan se i appen.
  • Skapa egenkontroller , checklistoroch riskanalyser.
  • Hantera märkningar.
  • Lägga in ROT uppgifter.

Fördelar med projekthantering

Det finns många fördelar med att använda Bygglet som projekthanteringssystem. Här är de viktigaste:

  • Du kan med en enda knapptryckning se hur mycket som kan faktureras just nu.
  • Du får en total översikt och samlar allt inom rätt projekt (förenklar senare fakturering!).
  • Via händelseloggen får du en övergripande bild över centrala och viktiga händelser i ditt projekt.
  • Du har koll på allas tidrapportering – och vet då hur projektet går.
  • Du får automatiska efterkalkyler som stämmer.
tag_faces Vill du läsa mer om den här funktionen? Klicka här. arrow_forward