Tillval: Egenkontroller, Riskanalys & Checklistor

Använd Formulär i Bygglet – skapa kvalitet och trygghet i alla steg genom Egenkontroller, Riskanalys eller Checklistor

När du utfört ett jobb är det dags att kvalitetssäkra ditt arbete. Ofta är egenkontroller eller riskanalyser ett lagkrav, eller en förutsättning för att kunna ta betalt eller ta nästa steg i ett projekt. I andra fall kan det vara värdefullt att säkerställa att dina medarbetare följer en särskild checklista. För alla dessa moment använder du vår funktion Formulär. Du kan:

  • Bygga standardmallar – eller göra dem projektspecifika utifrån dina önskemål.
  • Koppla de digitala dokumenten direkt till rätt person som skall utföra jobbet.
  • Komplettera med fotodokumentation och anteckningar.
  • Enkelt maila direkt till kund och spara dina Egenkontroller, Riskanalyser och Checklistor direkt på projektet.

Fördelar med Formulär

Det finns många fördelar med Formulär i Bygglet. Här är de viktigaste:

  • Du utför jobb med bevisad kvalitet och minskar risken för missade kontroller.
  • Du slipper hantera lösa papper, och samlar alla egenkontroller på ett ställe (inget mer bläddrande i pärmar!).
  • Du får nöjdare kunder och högre förtroende.
tag_faces Vill du läsa mer om den här funktionen? Klicka här. arrow_forward