Hur kopplar kopplar jag en leverantörsfaktura till ett projekt?

När det finns ett pris på leverantörsfakturan så finns beloppet ex. moms under raderna. I dessa rader väljer ni vilket projekt som fakturaraden ska vara kopplad till. Kolumnen “Att vidarefakturera” bestämmer sedan hur mycket som ska ut mot kund vid senare fakturering.