Hur delar jag upp en leverantörsfaktura i flera projekt?

När ni har valt ett projekt på rad ett så kan ni ändra beloppet på samma rad till så mycket som ska in på det valda projektet. Resterande belopp hoppar då ner till nästa rad så att ni kan välja ett annat projekt på den raden.