Bygglet + EL-VIS = högspänning!

Vi vill gärna presentera vårt systerbolag, El-Info som tillhandahåller El-Vis programmen. De tillhandahåller värdefull information om lagar och regelverk, mallar för egenkontroller och riskhantering, kabeldimensionering och kalkylering för just elbranschen.

För Bygglet som länge sneglat på el-branschen är samarbetet inom familjen mycket välkommet och vi ser en stor potential att ta del av El-Infos stora kompetens och nätverk kring el. 

För dig som arbetar inom elbranschen innebär det stora fördelar, eftersom vi framåt kommer nyttja varandras styrkor och bredda erbjudandet. Just nu kan vi erbjuda två konkreta saker:

  1. Alla Bygglet kunder som också är kunder till El-Info, får just nu tillgång till två av El-Vis nyckelmallar om man har Formulär i Bygglet, Kontroll före idrifttagning och Överlämning av anläggning – båda skapade och kontrollerade av EL-VIS. För att aktivera mallarna, kontakta supporten på support@bygglet.com.
  2. Bygglet söker just nu piloter för att testa ny funktionalitet kring EDI följesedlar. Om du är intresserad, kontakta Tobias! tobias.fransson@bygglet.com

Vill du veta mer om EL-VIS programmen? Tryck här!