Det kan bli väldigt dyrt att inte ha koll! Vad gäller i domstol?

I Konsumentrapporten 2018 hamnar Hantverkarbranschen på absolut bottennivå vad det gäller transparens och tydlighet mot sina kunder. Konsumenter upplever att hantverkar-tjänster generellt är svårt att köpa upp, man vet ej vad man kan förvänta sig och det kan finnas väldigt olika bilder av vad som sagts. Det innebär många missnöjda kunder som ibland slutar i domstol. Men vad är det som gäller då?

Att ha väldigt olika bild av ett arbete blir lätt en källa till konflikt. Och när konsumenten inte är nöjd med ett köp så beror det ofta på att deras förväntningar ej uppfyllts. Men orsakerna till missnöjet varierar. Det vanligaste missnöjet är att konsumenten anser att tjänsten är bristfälligt gjord. Men det kan också vara dåliga förutsättningar inför köp, köpvillkor, prissättning och inte minst dålig kommunikation. Ibland stannar missnöjet vid ett uttalande, eller att man kommer överens om rättning, men ett antal tvister tas varje år upp i domstol. Och vad gäller då?

Få massor av inspiration, nyheter, förhandsvisning av kommande funktioner och tips direkt i din inkorg varje månad!

Dokumentation krävs när det väl gäller

Gemensamt för de flesta fall som når domstol är att båda parter är 110 procent säkra på att just de har rätt. Men det är en sak att ha rätt och en helt annan sak att få rätt. För när en utomstående part (domstol) skall döma i saken, räcker det inte särskilt långt att enbart på ett trovärdigt sätt återberätta fallet, tex att motparten visst accepterade ett visst pris av ett ÄTA-arbete. Om motparten samtidigt hävdar att så var det inte alls, på ett minst lika trovärdigt sätt, då krävs det att allt finns dokumenterat. Och den som har bäst ordning på sin dokumentation, dvs tex en bekräftelsesignatur, har störst möjlighet att få domstolen att döma till dennes fördel.

Vill man tex ha betalt för 175 stilleståndstimmar under tiden man avvaktar bygghandlingar, krävs mer än en efterhandsuppskattning nedskriven på papper. Om det istället finns digital dokumentation som bekräftar att bygget stått still vid 6 tillfällen i sammanlagt 175 timmar, då kommer domstolsförhandlingen gå betydligt lättare!

Vid en tvist handlar det alltså alltid om samma sak, dvs att man presenterar bevis för vad som verkligen har hänt och underlag för de kostnader man nu vill ha betalt för.