Dagarna räknade för långa betalningstider!

Visste du att 65% av alla svenska företag tvingas agera bank åt de större bolagen? Många tvingas helt enkelt att acceptera betalningsperioder på mellan 90-120 dagar, enligt en undersökning gjord av Intrum Justitia. Men tålamodet tryter och snart väntas lagstiftning vara på plats.

Konkurserna inom Byggindustrin har i år ökat med 3% och det gäller främst mindre bolag med låg omsättning. I flera fall handlar det om likviditetsproblem och att många bolag inte får in pengar i tid. I Sverige ökar betalningstiderna, samtidigt som de minskar i övriga Europa. Inte sällan är betalningstiderna innevarande månad plus 90 eller 120 dagar och om man inte accepterar, så ingår de större bolagen ej avtal med de mindre. Ofta tvingas då de mindre bolagen att ta lån för att klara likviditeten. Den ansträngda ekonomin innebär också att de mindre bolagen inte kan växa och utveckla sin verksamhet. Enligt Intrum Justitias undersökning uppger de små bolagen att de skulle kunna anställa en person till, om de bara fick betalt i tid. I hela Sverige skulle det innebära 70 000 fler jobb!

Redan 2011 skapades ett EU direktiv för att stödja de mindre bolagens chans att jobba med stora bolag och den offentliga sektorn, utan att riskera stora likviditetsproblem. I Sverige har man hoppats på att branschen skall självregleras, men då effekten uteblivit och snarare går åt fel håll, kommer ny lagstiftning att vara inom ett par månader. Troligtvis kommer det att lira med EU direktivet, vilket du redan nu kan hänvisa till.

Det innebär:

• Större företag måste betala för både varor och tjänster inom 60 dagar om det inte finns särskilda hinder, vilket kommer vara väldigt restriktivt.
• Alla myndigheter måste betala för både varor och tjänster inom 30 dagar om det inte finns väldigt starka hinder.
• Räntan är satt till 8% + Centralbankens referensränta.
• Automatiskt har man dessutom rätt till €40 i avgift för hanteringen av påminnelse och krav

Källor:
https://www.foretagande.se/eu-lagstiftning-ger-dig-ratt-till-betalning-i-tid
https://www.uc.se/konkursstatistik/
https://www.realtid.se/debatt/lagforslaget-om-betalningstider-riskerar-leda-till-problem
https://www.di.se/nyheter/dagarna-raknade-for-langa-betaltider-1/