”Bygglet besparar oss en väldig massa pappersarbete”

Mattias Laakso Nilsson, vd på Glasmästarna i Skåne – Innan Bygglet hade vi inte överblick på våra projekt. Vi jobbar med cirka 150 aktiva projekt...
Läs hela artikeln