Första bilden på Bygglets utvecklingsprocess?

Vi får dagligen in önskemål om nya funktioner. Så pass många att man kanske kan tro att förslagen åker rakt ner i en papperskorg. Men icke! Här förklarar Tobias och Pernilla hur de prioriterar bland önskemålen och vad som händer på andra sidan ”svarta hålet”.

Hej Bullen, jag har ett problem. Jag har bett Bygglet att utveckla funktionerna X och Y men dom verkar inte bry sig. Är jag normal?

Kära kund, du är förmodligen både älskvärd och relativt normal, även om det är svårt att utröna av ditt korta brev. Men så här tänker vi i alla fall när vi sållar bland alla förslag:

  1. Först och främst: All feedback är BÄST feedback!

– Vi samlar all feedback i ett system där vi sätter poäng. Det innebär att om det plötsligt kommer in en massa nya önskemål kanske vi får prioritera om så att en funktion går före. Kundernas önskemål är vår väg framåt, därför är det jätteviktigt att alla kunder oavsett storlek inkommer med önskemål, säger Pernilla Hilmersson, kravhanterare på Bygglet.

  1. Funktionen ska lösa kärnkundens problem

– Vår yttersta roll att filtrera bland önskemålen och säkerställa att det vi faktiskt utvecklar är av värde för så många som möjligt. Vår typiska kund är ett litet företag, åttio procent är hantverkare med fem till tjugo anställda. Vi vill att Bygglet ska vara det där självklara verktyget för våra kärnkunder, säger Tobias Fransson, produktägare på Bygglet.

  1. Funktionen ska vara användarvänlig för alla

– När vi säger nej är det ofta för att hålla spåret. Vi vill inte bygga ett komplext affärssystem som tar en månad för kunden att implementera med stöd från oss dygnet runt, utan det ska vara ”plug and play”. Önskemålet måste uppfylla våra egna krav på användarvänlighet, säger Tobias.

  1. Problemet först, sen lösningen

– Många kunder kommer med färdiga lösningar. Men om en funktion är hett önskad vill vi backa bandet och ta reda på vilket problem den ska lösa. Om vi bestämmer oss för att ta fram, säg, en byggdagbok måste vi fråga oss: Vad är en byggdagbok och vad behöver vi för att skapa en byggdagbok? När vi har säkerställt alla krav måste vi översätta dem för vårt utvecklingsteam, säger Pernilla Hilmersson, kravhanterare på Bygglet.

  1. Nja till speciallösningar 

– Vi får jättemånga förslag på jätteroliga funktioner, men vi kan bara utveckla en viss mängd saker, och de här sakerna måste tjäna vår kärnkund. Utveckling tar tid, och om vi lägger resurser på att lösa EN kunds specifika problem har vi bara löst den kundens problem. Då är risken stor att vi tappar de andra åttio procenten, säger Tobias.

  1. Rätt önskemål i fel tid

– Ibland får vi in en jättebra idé, men funktionen ligger kanske fem år fram. Däremot hjälper önskemålet oss att planera vår utvecklingsroadmap, säger Tobias.

  1. Vi vill ha med kunderna i processen

– Vi lägger oerhört mycket tid på att säkerställa att det vi gör faktiskt är av värde. Därför vill vi att kunderna som önskar funktionen ska kunna vara med i ett tidigt skede, så att de kan ge oss feedback så fort vi har något att visa upp. Om vi är fel ute måste vi få reda på det så fort som möjligt, säger Pernilla. 

  1. Det ska vara tekniskt möjligt

– Vi har en teknisk ambition om att Bygglet ska vara pålitligt och skalbart. Vi behöver också säkerställa att det rent tekniskt är möjligt att utveckla funktionen och att det inte är jättekostsamt, säger Tobias.

Sitter du på feedback eller önskemål om nya funktioner? Tveka inte att höra av dig!
Just nu söker vi bla piloter att testa funktionen EDI-följesedlar. Hör gärna av dig till Tobias, tobias.fransson@bygglet.com

Bli vår testpilot!

 

Världens första foto på ett svart hål (Bild: National Science Foundation)