Byggletbarometern – hur går det för branschen och dina kollegor?

På Bygglet följer vi både hur det går för våra kunder och de rapporter som läggs ut i branschen. Nedan har vi sammanfattat en färsk branschrapport från Byggföretagen kring hur de ser att Covid-19 kan påverka byggbranschen, men vi har också kikat under huven i Bygglet. 

Så hur går det för dina Byggletkollegor?
När vi kikar under huven blir vi glada. Sammantaget kan vi se att våra kunder under första kvartalet fick fler förfrågningar än tidigare år och att tempot hålls uppe med lika många projekt som 2019. April ser ut att bli en lite tuffare månad, så missa inte att läsa mer om de möjligheter vi erbjuder via Bygglet Connect och vår samarbetspartner Proffs.se. Många av våra kunder vittnar också om att snabbt och enkelt kunna följa hur projekten går i detalj. Ta därför möjligheten att delta i vårt webinar kring hur du via en enkel knapptryckning kan få stenkoll på hur det går för ditt företag. 


Branschrapport från Byggföretagen
I april presenterade Byggföretagen en rapport kring hur Coronakrisen påverkar branschen. Eftersom det i dagsläget är svårt att med säkerhet blicka framåt har de valt att presentera 3 scenarier för perioden 2020-2021:

Scenario “Möjligt”
Detta scenario visar att om stat, kommuner och landsting fortsätter att satsa på infrastruktur, olika typer av byggprojek, slopade amorteringskrav samt höjt ROT avdrag, så kommer det finnas en sund stomme inom branschen som håller igång ekonomin. 

Scenario “Negativt”
Scenariet beskriver en liknande chock som under finanskrisen 2008-2009

Scenario “Extrem”
Om återhämtningen i näringslivet går väldigt långsamt, ser man här en liknande kris för byggindustrin som under 90-talet

Nedan är en tabell om hur man ser på utvecklingen utifrån de olika scenarierna:

Hoppfullt för Byggbranschen är att man i skillnad från tidigare kriser, inte i grunden har ett svårt problem inom ekonomin som måste lösas. Vi är också rätt sena in i krisen. När vi väl börjar ta oss ur smittspridningen, tror man därför att vi relativt snabbt kommer att återhämta oss. Man ser också att Byggbranschen lärt sig mycket av tidigare kriser och trots ett tufft läge är därför bedömningen att vi troligast kommer att följa scenariet “Negativt”. Men det förutsätter såklart att den nuvarande stilleståndsperioden inte blir så lång att många konkurser och utslagning skadar hela näringslivet alltför hårt. Samtidigt behöver branschen också draghjälp av stat, kommun och landsting. I utgången av maj kommer det att presenteras en mer detaljerad rapport och självklart kommer vi på Bygglet att se till att du får en bra sammanfattning också nästa månad!

Vill du ladda ner den fullständiga rapporten? Besök Byggföretagen här!