Byggletbarometern i maj

Vi fortsätter att följa både hur det går för er Byggletkunder och vad som prognostiseras ute på marknaden. Byggföretagen har kommit ut med en ny rykande konjunkturrapport och vi har återigen kikat under huven på Bygglet för att se hur trenderna går. Glädjande nog kan vi se att det går bättre för er än för konjunkturen i stort!

Branschen totalt
Covid-19 har ändrat konjunkturläget totalt och drastiskt för hela världen och såklart också inom byggindustrin. I april 2020 ansåg man att 60% av jordens befolkning levde mer eller mindre instängda. Arbetstillfällen som byggts upp under åratal raserades på bara några veckor. Inom byggindustrin ligger man lite efter många andra branscher, men ser man framåt så förutspås minskade om- och nybyggnationer under hela 2020-2021 pga fallande bostads- och lokalinvesteringar. Särskilt detta kvartalet tros bli det tyngsta, men prognosen är att vi redan får ny vind i seglen i höst. Men det bygger på antagandet att branschen får hjälp via statliga stödåtgärder och att de nuvarande restriktionerna börjar lätta. Oavsett så ser man att sysselsättningen inom byggindustrin totalt under det närmaste året kommer att minska med 16000 personer och att totala investeringar minskar med 10%. Man ser också att återhämtningen av ekonomin kommer att gå mycket långsammare än under finanskrisen, eftersom den globala utslagningen är så mycket mer omfattande. Så ett tufft år är att vänta.

Bygglet-kunder
Men hur går det då för er Bygglet-kunder? I skrivande stund ligger ni på i stort sett samma nivåer som för 2019 gällande antalet offerter, antal projekt och hur mycket som faktureras ut. Det gläder oss oerhört att det går så bra för de allra flesta av er.

Men för några är det tuffare än vanligt och då vill vi slå ett slag för våra ljusglimtar: 

 


För er som vill läsa rapporten i sin helhet, klicka här! https://byggforetagen.se/statistik/byggkonjunkturen-20201/