Bygglet vill hjälpa genom Bygglet Connect

Vi på Bygglet märker att i dessa stunder har en del av våra kunder fått mer att göra, andra mindre. Därför har vi tagit intiativ till Bygglet Connect där vi hoppas på att kunna hjälpa våra kunder att hitta varandra och föra samman de som just nu är i behov av extra personal med de som just nu har extra arbetskraft att avvara.

Hur funkar det?
Bygglet Connect innebär att vi har skapat ett dokument som sammanställer listor på de som söker extra personal och de som kan avvara personal. I respektive lista finns mer detaljer om vad som söks eller erbjuds och är du intresserad av ett samarbete med någon, kontakta då dem på den kontaktuppgift som angetts.

Läs mer om Bygglet Connect här!