Löneunderlag

I Bygglet kan ni skapa löneunderlag i fliken Tidregistrering. När ni gått in i Tidregistrering väljer ni månadsöversikt och klickar på de tre små prickarna längst ut till höger.

Ni får då valet Skapa Löneunderlag.

Välj därefter tidsintervall för underlaget samt se till att alla som ska med i underlaget är ibockade.

Valet Skapa löneunderlag (PDF) finns alltid och med denna funktion skapas en pdf-fil där all registrerad arbetad tid, frånvaro samt ersättningar finns med.

Om ni använder något av följande löneprogram har ni möjlighet att koppla på så att ni får ut en färdig löneunderlagsfil från Bygglet som ni kan importera i ert löneprogram;

  • Fortnox lön
  • Visma lön
  • Hogia Lön
  • Flex lön
  • Crona Lön

Tänk på att det endast är attesterad tid, frånvaro och ersättningar som följer med i underlagen!