ROT-faktura

Om kunden är satt som privatperson i kundkortet, så finns det en flik i projektet ni har med kunden vid namn ROT-avdrag. I denna flik kan ni skriva in Fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer och bostadsrättsföreningens org.nummer  samt välja vilken typ av husarbete det skall vara. Här fyller ni även i hur mycket ROT det finns kvar att nyttja det året ni skapar fakturan för. Fyll i rotsumma i projektet på alla ni ska dra rot på i fakturan. Ni kan dra rot både på kunden och de personer som ligger som kontaktpersoner på kundkortet.

När ni sedan fakturerar så bockar ni i de raderna som gäller arbete samt väljer vilken typ av arbete som har utförts på samtliga rader i kundfakturan.