Resursöversikt

Syftet med resursöversikten är att uppmärksamma resursbehovet och planeringsläget för att snabbt få en indikation på om det är möjligt att åta sig nya arbeten vid förfrågan eller om det behövs kallas in extrapersonal.

Du ser snabbt förhållandet mellan tillgängliga resurser, planerade resurser och resursbehovet. Men notera att resursöversikten är inte en detaljplanering.

Några begrepp

Tillgängliga resurser = antalet personer som finns registrerade i personalregistret (inkl. inhyrd personal). Eventuell planerad frånvaro gjord via resursplaneringen räknas bort.

Planerade resurser = antalet av de tillgängliga resurserna som är planerade på aktuell dag (systemet tar inte hänsyn till om det är en heldagsplanering eller bara någon timme). 

Resursbehov = Det totala resursbehovet för alla inplanerade projekt som visas i projektplaneringsvyn (tar hänsyn till eventuell filtrering)

 

Färgkodning ger dig snabb överblick över tex arbetspucklar där extrapersonal kan behövas!

Med hjälp av färgerna ser du förhållandet mellan tillgänglig personal och det aktuella resursbehovet;

Grönt indikerar att tillgänglig personal = resursbehovet, du är i fas med din planering

Blått indikerar att det finns utrymme för att ta in mer arbete, alltså tillgänglig personal är större än det beräknade resursbehovet 

Rött indikerar att resursbehovet är större än tillgänglig personal, kanske måste du kalla in extrapersonal för att få planeringen att gå ihop.