Skapa projekt

Ett projekt kan läggas upp på två olika sätt i Bygglet:

Projekt på löpande räkning

  1. Klicka på “Lägg till projekt”
  2. Fyll i projektets grunduppgifter. Tvingande fält är “Projektnamn”, “Projektledare” och “Kund”.
  3. När du har fyllt i dessa uppgifter klickar du på “Spara”

Projekt till fast pris direkt från offerten

Ett projekt kan också skapas direkt från en offert. I utgångsläget är det ett fastpris-projekt och ev förändringar i projektet hanteras genom ÄTA (Ändring och Tilläggs-)hantering.

Projektet skapas automatiskt när:

  1. kunden, via en länk i mailutskicket, accepterar offerten
  2. alternativt du själv byter status på offerten till “Accepterad”.