Offerter

Skapa offerter i Bygglet – få OK, följ upp och fakturera

I Bygglet hanterar du dina offerter från start till mål. Du skickar dem direkt till din kund, som kan godkänna dem – och ett nytt projekt skapas automatiskt i Bygglet.