Björn Lundén

När tilläggstjänsten Björn Lunden är aktiverad i Bygglet hittar du menyvalet Björn Lunden under Inställningar. 

———————————————————————————————————————-

Arbetar du med projektuppföljning i din bokföring, kontakta supporten så hjälper de dig med att få över projektnummer i exporten. 

Supporten kan även hjälpa dig att ställa in önskad fakturanummerserie.

———————————————————————————————————————

Från menyvalet Björn Lunden är det möjligt för dig att själv aktivera integrationen till BL-Administration via en steg-för-steg guide. Från guiden kan du även ställa in dina standardkonton, hantera din kontoplan och även dina kostnadsställen om du använder det begreppet i din bokföring.

När du skapar dina kund- och leverantörsfakturor kan du sedan välja att exportera dem till Björn Lunden.

Kom igång med din Björn Lunden integration – Steg-för-steg guiden

Klicka på kugghjulet och välj Inställningar. I menyn till vänster klicka på rubriken Björn Lunden. Här hittar du nu steg-för-steg guiden som hjälper dig att aktivera kopplingen. Guiden består av 3 alt. 4 steg.

———————————————————————————————————————-

Steg 4 visas endast om du valt att arbeta med begreppet kostnadsställe i din bokföring. För att aktivera denna funktion kontakta Bygglet support.

———————————————————————————————————————-

Längst upp på sidan i informationsrutan Status hittar du information om kopplingens status. När en giltig koppling finns hämtas information om Namn, Organisationsnummer och E post som du angivit i Björn Lunden. 

———————————————————————————————————————-

Det kan vara bra att kontrollera att informationen i statusrutan stämmer för att säkerställa att du kopplat dig mot rätt företag.

———————————————————————————————————————-

Steg 1 – Ange publik nyckel och aktivera koppling

Klicka på Steg 1 ikonen eller rubriken för att öppna Steg 1-dialogen.

För att kunna skapa en koppling mellan Bygglet och Björn Lunden behövs en kundunik så kallad publik nyckel. 

När du angivit koden sker en validering. Om koden är giltig skapas en koppling mellan de båda systemen. Du kan se i statusrutan att status texten ändrats till Giltig koppling till Björn Lundén finns och att dina kunduppgifter från Björn Lunden hämtats in.

När en giltig koppling etablerats blir övriga steg i guiden aktiva. Det är nu möjligt att komma vidare i guiden genom att klicka på nästa steg. Det finns även en Fortsätt knapp i varje steg som automatiskt tar dig vidare till nästa steg i guiden.

Steg 2- Hämta kontoplan

Via steg 2 hämtar du in kontoplanen från Björn Lunden till Bygglet. Steget är endast aktivt om en koppling till Björn Lunden finns. Det är inte tvingande att hämta kontoplanen för att komma vidare i guiden (det går att återkomma hit senare) men det är en stark rekommendation att göra detta innan du börjar exportera fakturor. Det sker nämligen en kontroll att det finns konto angivet på fakturaraderna när du exporterar fakturan. 

Efterhand som du lägger upp nya konton i Björn Lunden rekommenderar vi att du går tillbaka till detta steg för att synka över dina nya konton till Bygglet.

Via knappen Hämta kontoplan hämtas aktiva konton från Björn Lunden till Bygglet. När hämtningen är klar visas information om hur många nya konton som lästs in (och hur många som är uppdaterade vid synkning av kontoplan)

Klicka på Fortsätt knappen för att komma vidare till nästa steg i guiden 

Steg 3 – Standardkonton

Via steg 3 är det möjligt att sätta standardkonton för din bokföringen. Då standardvärden sätts med automatik enligt nedan är det en stark rekommendation att du kontrollerar dessa värden så att de stämmer överens med de konton du vill ha i din bokföring.

  • Konto för kundfordringar samt Konto för öres- och kronutjämningar hämtas från Björn Lunden när kopplingen aktiveras.
  • Övriga konton är standardinställningar baserade på baskontoplanen i Björn Lunden.

Använder du andra standardkonton är det möjligt att justera dessa värden (det går även att återkomma hit senare om du behöver uppdatera dina standardkonton). De nya värdena sparas genom att klicka på knappen Fortsätt eller Slutför.

Om Steg 3 är ditt sista steget i guiden klicka på Slutför knappen. Nu ska ett meddelande visas om att guiden är genomförd och du kan börja arbeta med din export funktion.

Steg 4 – Hämta kostnadsställe (endast för dig som arbetar med kostnadsställe i din bokföring)

Har du aktiverat möjligheten att arbeta med kostnadsställe i din bokföring har du i steg 4 möjlighet att i läsa in kostnadsställen från Björn Lunden till Bygglet.

Steget är inte tvingande för att slutföra guiden (det går att återkomma hit senare) men det är en stark rekommendation att man hämtar in kostnadsställen från Björn Lunden innan man börjar exportera fakturor.

När hämtningen är klar visas information om hur många nya rader som lästs in (och hur många som är uppdaterade vid synkning av kostnadsställeregister)

Om Steg 4 är det sista steget i guiden klicka på Slutför knappen. Nu ska ett meddelande visas om att guiden är genomförd och du kan börja arbeta med din export funktion.