Steg 4b - Ställ in lönetyper för rätt kostnadspåslag på projekten

  1. Klicka på kugghjulet, välj “Inställningar” och sedan  “Lönetyper”.
  2. Under Lönetyper hittar du lönetypen “Ordinarie tid”. Klicka på lönetypen för att redigera den.
  3. Personalkostnadspåslag är satt till 60%, vilket du självklart kan ändra om du önskar. Detta innebär att den timlönen du la in på din personal kommer att räknas upp med 60% när den anställdes timmar registreras på projekten. Ex: 100 kr i timlön ger en kostnad på 160 kr i timmen på projektet när den anställde tidrapporterar mot denna lönetyp.
  4. Vid behov, lägg till egna lönetyper eller inaktivera de du inte använder.