Koppla leverantörsfaktura till projekt

När det finns ett pris på leverantörsfakturan så finns beloppet ex. moms under raderna. I dessa rader väljer ni vilket projekt  som  fakturaraden ska vara kopplad till. Kolumnen “Att vidarefakturera” bestämmer sedan hur mycket som ska ut mot kund vid  senare  fakturering.

Från 1 juni 2020 finns också möjligheten att lägga till en ny inställning på Leverantörsfakturakortet.

Med denna inställning är det möjligt att styra om Leverantörsfakturans belopp ska belasta det kopplade projektet eller ej. Inställningen visas inte som standard – kontakta Bygglet supporten för att aktivera den.

Inställningen är lämplig att använda om du vill undvika att få dubbla kostnader på ditt projekt i de fall artiklar registrerats in på projektet som du senare får en faktura på. Se när Tobbe går igenom inställningen genom att klicka här, eller på videon nedan:

Inställningen har alltid standardläge JA, alltså kostnaden belastar projektet. Om projekt finns kopplat på raden och inställningen markeras med “Kostnaden ska belasta projektet” = NEJ, så kommer beloppet på raden inte att belasta projektet. Detta innebär att beloppet på leverantörsfakturan inte kommer att påverka följande översikter:

  • Fliken Projekt – Projektkortet/Översikten – Rutan Resultat
  • Fliken Projekt – Resultatöversikt – kolumnerna för Leverantörsfaktura
  • Fliken Översikt – Nyckeltal – Rubriken Materialkostnad

Notera: När du väljer alternativet “Kostnaden ska belasta projektet” = NEJ så kommer även beloppet i kolumnen Att vidarefakturera att nollas automatiskt. För leverantörsfakturarader som är fakturerade kommer beloppet dock inte att nollas ut.