Koppla leverantörsfaktura till projekt

När det finns ett pris på leverantörsfakturan så finns beloppet ex. moms under raderna. I dessa rader väljer ni vilket projekt  som  fakturaraden ska vara kopplad till. Kolumnen “Att vidarefakturera” bestämmer sedan hur mycket som ska ut mot kund vid  senare  fakturering.