Besvara och hantera formulär

Som administratör

Formulärets status
Från listan på formulärsfliken kan du se alla formulär som är kopplade till aktuellt projekt. Du kan se om det finns någon ansvarig att utföra formuläret, om/när formuläret är inskickat samt formulärets status. 

Så fort ett formulär kopplas till ett projekt får det status Pågående. När ett formulär är utfört och ansvarig person, via appen, klickat på knappen Skicka in får formuläret status Klar. Finns det en signaturkomponent i formuläret får det status Låst efter att ansvarig signerat och skickat in.

Öppna och utför formuläret i Fyll-i-läge
När man klickar på ett formulär i listan på formulärsfliken öppnas det upp i sk Fyll-i-läge. Så länge formulärets status är Pågående eller Klar, kan du som administratör själv besvara formuläret eller vid behov justera svar och svarsdatum. Härifrån är det också möjligt att klarmarkera ett formulär (du får en fråga om du vill klarmarkera formuläret när du klickar på Spara knappen). När ett formulär fått status Låst kan du som administratör inte göra några justeringar endast se det besvarade formuläret.

Justera formuläret via Redigera-läge
Behöver du göra förändringar i själva formuläret (inte svaren) tex ändra ansvarig eller lägga till eller ta bort en fråga/kontrollpunkt eller svarsalternativ, måste du öppna formuläret i Redigera-läge. Detta gör du genom att klicka på knappen Redigera från Fyll-i-läget.

I redigeringsläget kan du ändra inställningar samt redigera, lägga till och ta bort komponenter. 

Skicka formulär
För alla formulär som är kopplade till ett projektet finns knappen Fler funktioner. Härifrån kan man via funktionen Skicka, skicka formuläret som bilaga via E-post.

Vill du istället skicka formuläret till kund tillsammans med kundfakturan kan du lägga till den i kundfakturan under fliken Bilagor & dokument när du skapar faktura till kund.


Som app användare

Om ett formulär inte är tilldelat  en specifik ansvarig har all personal tillgång till formuläret under rubriken Formulär för aktuellt projekt.

 

Finns det en specifik ansvarig angiven visas en notis om detta när den ansvarige loggar in i appen.

 

Har du valt att sätta formuläret som obligatoriskt visas detta också i appen samt att knappen Registrera manuellt är inaktiv. Det innebär att den som är ansvarig att besvara ett obligatoriskt formulär måste göra detta innan det är möjligt att registrera tid och material.

Bifoga bilder och dokument till en fråga/kontrollpunkt
Via bifoga ikonen är det i utförandeläge möjligt att koppla på bilder och dokument som har med aktuell fråga/kontrollpunkt att göra.