Formulär

Använd Formulär i Bygglet – skapa kvalitet och trygghet i alla steg genom Egenkontroller, Riskanalys, eller Checklistor

Med funktionen Formulär är det möjligt att skapa anpassade formulär för t.ex. egenkontroller, riskanalyser eller checklistor. Det är möjligt att skapa en mallbank för återkommande formulär där mallarna sedan hämtas in till projektet vid behov. Har du standardformulär som ska utföras på alla projekt är det möjligt att skapa mallar för dessa och sedan automatgenerera in mallarna när nya projekt läggs upp.

När ett formulär kopplas till ett projekt får det status pågående och blir tillgängligt i appen. Du kan välja att visa formuläret för all personal som har behörighet till projektet eller tilldela det till en person som då blir ansvarig att utföra formuläret. När ett formulär är utfört/besvarat finns det möjlighet att signera och skicka in formuläret. I detta läge skickas en signal till händelseloggen för aktuellt projekt och du som administratör får en signal om att formuläret är utfört.

Det är möjligt att skicka ett formulär som bilaga via E-post till kund eller bifoga det som bilaga i kundfakturan.

Se vårt webinar om Formulär!