Formulär

Använd Formulär i Bygglet – skapa kvalitet och trygghet i alla steg genom Egenkontroller, Riskanalys, eller Checklistor

När du utfört ett jobb är det dags att kvalitetssäkra ditt arbete. Ofta är egenkontroller eller riskanalyser ett lagkrav, eller en förutsättning för att kunna ta betalt eller ta nästa steg i ett projekt. I andra fall kan det vara värdefullt att säkerställa att dina medarbetare följer en särskild checklista. För alla dessa moment använder du vår funktion Formulär.