Lägg till artiklar själv

  1. Klicka på “Register” och välj “Artiklar”
  2. Klicka på “Lägg till artikel”
  3. Fyll i artikelns grunduppgifter, tvingande fält är “Namn” där du fyller i artikelns namn.
  4. Sätt ett inköpspris och ett försäljningspris på artikel.
  5. När du har fyllt i dessa uppgifter klickar du på “Spara”