Vi läser in ditt artikelregister

För att vi ska kunna läsa in ert artikelregister behöver det vara uppspaltat i kolumner i en excelfil enligt nedan.


Skicka till support@bygglet.com så ser vi till att artiklarna kommer in på ert Bygglet!